அட்டவணை:அகநானூறு 1, புலியூர்க் கேசிகன்.pdf

அகநானூறு 1, புலியூர்க் கேசிகன்.pdf
தலைப்புஅகநூனூறு 1, புலியூர்க் கேசிகன்
ஆசிரியர்புலியூர்க் கேசிகன்
பதிப்பகம்சாரதா பதிப்பகம்
முகவரிசென்னை
ஆண்டுமுதற் பதிப்பு: ஜூன் 2010
மூலவடிவம்pdf
மெய்ப்புநிலை To validate
தொகுதிகள்1 2 3

நூற்பக்கங்கள்