அட்டவணை:அயோத்தியா காண்ட ஆழ்கடல்.pdf

அயோத்தியா காண்ட ஆழ்கடல்.pdf
தலைப்புஅயோத்தியா காண்ட ஆழ்கடல்
ஆசிரியர்பேரா. சுந்தரசண்முகனார்
பதிப்பகம்வானதி பதிப்பகம்
முகவரிசென்னை
ஆண்டுமுதல் பதிப்பு: மே, 1990
மூலவடிவம்pdf
மெய்ப்புநிலை To validate

நூற்பக்கங்கள்