அட்டவணை:ஆரியர்க்கு முற்பட்ட தமிழ்ப்பண்பாடு.pdf

ஆரியர்க்கு முற்பட்ட தமிழ்ப்பண்பாடு.pdf
தலைப்புஆரியர்க்கு முற்பட்ட தமிழ்ப்பண்பாடு
ஆசிரியர்பி. டி. சீனிவாச அய்யங்கார்
மொழிபெயர்ப்புபுலவர் கா. கோவிந்தன்
பதிப்பகம்திருநெல்வேலித், தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம்
முகவரிசென்னை
ஆண்டு1999 முதற் பதிப்பு
மூலவடிவம்pdf
மெய்ப்புநிலை To validate

நூற்பக்கங்கள்

பொருளடக்கம்
1. 1
2. 11
3. 32
4. 59
5. 68
6. 84
7. 100
8. 107
9. 123
10. 139
11. 174
12. 192
13. 216