அட்டவணை:மகாபாரதம்-அறத்தின் குரல்.pdf

தலைப்புமகாபாரதம்-அறத்தின் குரல்
ஆசிரியர்நா. பார்த்தசாரதி
பதிப்பகம்தமிழ்ப் புத்தகாலயம்
முகவரிசென்னை
ஆண்டுநான்காம் பதிப்பு: டிசம்பர் 2000
மூலவடிவம்pdf
மெய்ப்புநிலை Completed

நூற்பக்கங்கள்

தோற்றுவாய்

ஆதி பருவம்

சபா பருவம்

ஆரணிய பருவம்

விராட பருவம்

உத்தியோக பருவம்

வீட்டும பருவம்

துரோண பருவம்

கர்ண பருவம்

சௌப்திக பருவம்

:முன்னுரை
தோற்றுவாய்

ஆதி பருவம்

1. மூவர் தோற்றம்
2. கன்னிப் பருவத்தில் நடந்த கதை
3. ஐவர் அவதாரம்
4. பாண்டுவின் மரணம்
5. சோதரர் சூழ்ச்சிகள்
6. துரோணர் வரலாறு
7. பகைமை பிறக்கிறது
8. நனவாகிய கனவு
9. ஒற்றுமை குலைந்தது!
10. கானகத்தில் நிகழ்ந்தது
11. பாஞ்சாலப் பயணம்
12. வெற்றி கிடைத்தது
13. தருமன் முடி சூடுகிறான்
14. யாத்திரை நேர்ந்தது
15. “நான் தான் விசயன்!”
16. வசந்தம் வந்தது

சபா பருவம்

1. வேள்வி நிகழ்ச்சிகள்
2. சிசுபாலன் போட்டி
3. கர்ணன் மூட்டிய கனல்
4.விதுரன் செல்கிறான்
5. விதியின் வழியில்
6. மாயச் சூதினிலே!
7. தீயன செய்கின்றான்
8. அவையில் நிகழ்ந்தவை
9. பாஞ்சாலி சபதம்

ஆரணிய பருவம்

1. விசயன் தவநிலை
2. விசயன் தவநிலை
3. சிவதரிசனம்
4. இந்திரன் கட்டளை
5. வீமன் யாத்திரை
6. தீமையின் முடிவு
7. தருமம் காத்தது!
8. மாண்டவர் மீண்டனர்

விராட பருவம்

1. மறைந்த வாழ்வு
2. கீசகன் தொல்லைகள்
3. பகைவர் சோதனை
4. வேடம் வெளிப்படுகிறது!

உத்தியோக பருவம்

1. உலூகன் போகின்றான்
2. போர் நெருங்குகிறது!
3. மாயவன் தூது
4. தூது சென்ற இடத்தில் ...
5. கண்ணன் திரும்பி வரல்
6. சூழ்ச்சியின் தோல்வி
7. நன்றி மறக்கமாட்டேன்
8. படை ஏற்பாடுகள்
9. களப்பலியும் படைவகுப்பும்

வீட்டும பருவம்

1. போரில் மனப்போர்
2. சிவேதன் முடிவு
3. போர் நிகழ்ச்சிகள்
4. ஐந்து நாட்களுக்குப் பின்
5. வீட்டுமன் வீழ்ச்சி

துரோண பருவம்

1. பதினொன்றாவது நாளில்
2. சூழ்ச்சியின் தோல்வி
3. போரின் போக்கு
4. ‘வியூகத்தின் நடுவே’
5. வீரச்சிங்கம் வீழ்ந்தது!
6. அர்ச்சுனன் சபதம்
7. பொழுது புலர்ந்தது
8. சயத்திரன் சாகின்றான்
9. இரவிலும் போர்
10. துரோணர் முடிவு

கர்ண பருவம்

1. கர்ணன் தலைமையில்
2. அந்திம காலத்துப் போர்
3. தீயவன் தீர்ந்தான்
4. சங்கநாதம்
5. கர்ணன் மரணம்
6. துயர அமைதி

சௌப்திக பருவம்

1. அழிவின் எல்லையில்
2. முடிவு நெருங்குகிறது
3. எல்லாம் முடிந்து விட்டது
4. அறத்தின் வாழ்வு