அட்டவணை:விளையாட்டுத் துறையில் ஆங்கிலம் தமிழ் அகராதி.pdf

தலைப்புவிளையாட்டுத் துறையில் ஆங்கிலம் தமிழ் அகராதி
ஆசிரியர்டாக்டர். எஸ். நவராஜ் செல்லையா
பதிப்பகம்நவராஜ் செல்லையா பப்ளிகேஷன்ஸ்
முகவரிசென்னை-17
ஆண்டுமுதல் பதிப்பு 1988 திருத்திய இரண்டாம் பதிப்பு 31 - 12 - 2003
மூலவடிவம்pdf
மெய்ப்புநிலை Defective source file

நூற்பக்கங்கள்