பக்கம்:முத்துப்பாடல்கள்.pdf/30: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு