திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/46.சிற்றினஞ்சேராமை: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு

:தீயினத்தின் ஊங்கு அல்லல் படுப்பதூஉம் இல்= தீய இனத்தின் மிக்க பகையும் இல்லை.
 
;விளக்கம்: ஐந்தன் உருபுகள் உறழ்பொருளின்கண் வந்தன. 'ஊங்கு' என்பது பின்னும் கூட்டி உம்மை மாற்றி உரைக்கப்பட்டது. நல்லினம் அறியாமையின் நீக்கித் துயருறாமல் காத்தலின் அதனைத் துணை என்றும், தீயினம் அறிவின் நீக்கித் துயர் உறுவித்தலின் அதனைப் பகையென்றும் கீறினார்கூறினார். அல்லற்படுப்பது என்பது ஏதுப்பெயர்.
:இதனான் விதி எதிர்மறைகள் உடன் கூறப்பட்டன.
அடையாளம் காட்டாத பயனர்
"https://ta.wikisource.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/1339993" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது