"பக்கம்:தமிழக வரலாறு-சங்ககாலம்-அரசர்கள்.pdf/42" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

சி (பத்திகள் சீராக்கம்)
பக்கத்தின் நிலைமைபக்கத்தின் நிலைமை
-
மெய்ப்பு பார்க்கப்படாதவை
+
மெய்ப்புப் பார்க்கப்பட்டவை
மேலடி (சேர்த்துக்கொள்ளாதது):மேலடி (சேர்த்துக்கொள்ளாதது):
வரிசை 1: வரிசை 1:
{{rh||36|}}
பக்க நடுப்பகுதி (ஒருங்கிணைவுக்கு சேர்க்கப்பட போவது):பக்க நடுப்பகுதி (ஒருங்கிணைவுக்கு சேர்க்கப்பட போவது):
வரிசை 1: வரிசை 1:
<poem>“வெல்போர் ஆடவர், மறம்புரிந்து காக்கும்
36
வில்பயில் இறும்பின் தகடுர் நூறி”
{{float_right|பதிற்று. 78}}


46. “பொருமுரண் எய்திய கழுவுள் புறம் பெற்று”
“வெல்போர் ஆடவர், மறம்புரிந்து காக்கும்
{{float_right|பதிற்று. 88.}}


“ஆன் பயம் வாழ்நர் கழுவுள் தலை மடங்க”
வில்பயில் இறும்பின் தகடுர் நூறி
{{float_right|பதிற்று. 71}}.


47. புறம், 50
o திற்று. 78 46. பொருமுரண் எய்திய கழுவுள் புறம் ப்ெற்று"
48. பதிற்று-பதிகம். 9

49. பதிற்று. 82,83,85,86,88,90
. - : . . . * :..." பதிற்று. 88. ஆன் பயம் வாழ்நர் கழுவுள் தலை மடங்க
::::புறம். 210, 211

50. புறம், 6
பதிற்று. 71. 47. புறம், 50 48, பதிற்று-பதிகம். 9 49. பதிற்று. 82,83,85,86,88,90
51. புறம். 54

52. அகம், 346
புறம். 210, 211 50. புறம், 6 51. புறம். 54 52. அகம், 346 53. புறம், 49 54. புறம். 394 55. விறல் மாந்தரன்" பதிற்று. 90 56. மாந்தரம்பொறையன்' அகம். 142 57. புறம். 367 4 : - s. \ « 58. புறம். 20 59. புறம். 53 60. புறம். 125 61. புறம். 53 62. புறம். 229 63. புறம் 398 64, அகம். 153 65. குறுந். 22 66. நற். 18 67. புறம். 74 68. குறுந். 268 69,5@.145;236;345 70.’色剑站。100;243 71,荡血.345
53. புறம், 49
54. புறம். 394
55. “விறல் மாந்தரன்” பதிற்று. 90
56. “மாந்தரம்பொறையன்” அகம். 142
57. புறம். 367
58. புறம். 20
59. புறம். 53
60. புறம். 125
61. புறம். 53
62. புறம். 229
63. புறம் 398
64, அகம். 153
65. குறுந். 22
66. நற். 18
67. புறம். 74
68. குறுந். 268
69. நற்.145;236;345
70.’குறுந். 100;243
71.நற்.345</poem>
5,365

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikisource.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/1376841" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது