திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/46.சிற்றினஞ்சேராமை: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு

<BR>
:<B>நல்லினத்தி னூங்குத் துணையில்லை தீயினத்தி </B> <>நல் இனத்தின் ஊங்குத் துணை இல்லை தீ இனத்தின் <>
:<B>னல்லற் படுப்பதூஉ மில் (10). </B> </B> <> அல்லல் படுப்பதூஉம் இல். <>
<BR>
;இதன்பொருள்: நல்இனத்தின் ஊங்குத் துணையும் இல்லை= ஒருவற்கு நல்லினத்தின் மிக்க துணையும் இல்லை;
17,107

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikisource.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/14537" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது