"பட்டினப்பாலை" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

2,260 பைட்டுகள் சேர்க்கப்பட்டது ,  10 ஆண்டுகளுக்கு முன்
தொகுப்பு சுருக்கம் இல்லை
()
:திருஞ்செறுவி னிகன்மொய்ம்பினோர்
:கல்லெறியுங் கவண்வெரீஇப்
:புள்ளிரியும் புகர்ப்போந்தைப்
:புள்ளிரியும்புகர்ப்போந்தைப்
:பறழ்ப்பன்றிப் பல்கோழி // 75 //
 
:வெண்பூக் கரும்பொடு செந்நெ னீடி
:மாயிதழ்க் குவளையொடு நெய்தலு மயங்கிக்
:கராஅங் நகலித்கலித்த கண்ணகன் பொய்கைக்
:கொழுங்காற் புதவமொடு செருந்தி நீடிச்
:செறுவும் வாவிய மயங்கி நீரற்
:றறுகோட் டிரலையொடு மான்பிணை யுகளவுங் // 245 //
 
:கொண்டி மகளி ருண்டுறை மூழ்கி
:யந்தி மாட்டிய நந்தா விளக்கின்
:மலரணி மெழுக்க மேறிப் பலர்தொழ
:வம்பலர் சேக்குங் கந்துடைப் பொதியிற்
:பருநிலை நெடுந்தூ ணொல்கத் தீண்டிப்
:பெருநல் யானையொடு பிடிபுணர்ந்துறையவு
:மருவிலை நறும்பூத் தூஉய்த் தெருவின்
:முதுவாய்க் கோடியர் முழவொடு புணர்ந்த
:திரிபுரி நரம்பின் றீந்தொடை யோர்க்கும்
:பெருவிழாக் கழிந்த பேஎமுதிர் மன்றத்துச் // 255 //
 
:சிறுபூ நெருஞ்சியோ டறுகை பம்பி
:யழல்வா யோரி யஞ்சுவரக் கதிர்ப்பவு
:மழுகுரற் கூகையோ டாண்டலை விளிப்பவுங்\
:கணங்கொள் கூளியொடு கதுப்பிகுத் தசைஇப்
:பிணந்தின் யாக்கைப் பேய்மக டுவன்றவுங் // 260 //
 
:கொடுங்கான் மாடத்து நெடுங்கடைத் துவன்றி
:விருந்துண் டானாப் பெருஞ்சோற் றட்டி
:லொண்சுவர் நல்லிலுயர்திணை யிருந்து
:பைங்கிளி மிழற்றும் பிாலார் செழுநகர்த்
:தொடுதோ லடியர் துடிபடக் குழீஇக் //265 //
16,349

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikisource.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/3228" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது