பக்கம்:அசோகனுடைய சாஸனங்கள்.pdf/10

இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

10


அனுபந்தம்

i. கால அட்டவணை. ...157-158
ii. பௌத்தமறை நூல்கள் ...159-173
iii. இதர பாஷைகளில் அசோக சாஸனங்களின் பதிப்புகள். ...174-175
அட்டவணை. ...177-191


சித்திரங்கள்

I. லௌரியா நந்தன்கர் ஸ்தம்பம் ... 66
2. ஸார்நாத் ஸ்தம்பத்தின் சிகரம் ... 70
3. அசோக சாஸனங்களுள்ள ஸ்தலங்களைக்காட்டும் இந்தியா படம் (எதிரே) ... 80
4. பிராம்மி எழுத்து, கரோஷ்டி எழுத்து ... 81
5. ரும்மின்தேயீ லிகிதம் ...150