பக்கம்:அசோகனுடைய சாஸனங்கள்.pdf/77

இப்பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.

66

அசோகனுடைய சாஸனங்கள்

10 <---! The image size --->px

லௌரியா நந்தன்கர் ஸ்தம்பம்