பக்கம்:அசோகனுடைய சாஸனங்கள்.pdf/81

இப்பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.

70

அசோகனுடைய சாஸனங்கள்

ஸார்நாத் ஸ்தம்பத்தின் சிகரம்