பக்கம்:அசோகனுடைய சாஸனங்கள்.pdf/94

இப்பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.

>

 

பிராம்மி எழுத்து

கரோஷ்டி எழுத்து

தேவர்களுக்குப் பிரியனான
பியதஸி அரசன்
இவ்வாறு கூறுகிறான்.6