பக்கம்:இரவீந்திரநாத தாகுர் எண்ணக் களஞ்சியம்.pdf/7

இப்பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.

இரவீந்திரநாத தாகுர்
நூல் சுருக்க விளக்கம்


அஞ் - அஞ்சலகம்
- ஆளுமை
இஅ - இருள்மனை அரசன்
எதிர் - எதிர்ப்படுதல்
எ.சு - எழுச்சியின் சுழற்சி
க.பா - கபீரின் பாடல்கள்
க.வே - கல்லின் வேட்கை
க.கொ - கனி கொய்தல்
கா.ப - காதற் பரிசு
கீ - கீதாஞ்சலி
கோ - கோரா
சா - சாதனா
சித் - சித்திரா
தோ - தோட்டக்காரன்
நா - நாடோடி
நினை - நினைவலைகள்
நி.எ - நினைவின் எச்சங்கள்