பக்கம்:உயர்நிலைப் பள்ளி நூலகம்.pdf/96

இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லைநூல் எடுக்குநர் பதிவு விண்ணப்பம்


தியாகராசர் நன்முறை உயர்நிலைப்பள்ளிவரிசை எண்.3. நாள் 1-8-60

நான் (நூல் எடுக்குநர் பெயர்).

. v வீ. ஒப்பிலி- மாணவர் | ஆசிரியர்

(வகுப்பு). ... ...நூலக உறுப் பி ன ர்

ஆவதற்கு விண்ணப்பம் செய்கின்றேன். நூலக விதிகளுக்கு நான் கட்டுப்படுகின்றேன். எடுக்குநர் சீட்டுப் பெற்றுக்கொண்டேன். எடுக்கும் நூல்

களுக்கு நான் பொறுப்பாவேன்.

முகவரி: வீ. ஒப்பிலி வீ. ஒப்பிலி, கையெழுத்து ஆங்கில ஆசிரியர்.