பக்கம்:உயர்நிலைப் பள்ளி நூலகம்.pdf/97

இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

எடுக்குநர் சீட்டு

வரிசை எண்.

முகவரி.25. மணல் வீதி, மதுரை.

TTTTTT TTTTTTT TTTTT TTTTTTTTTTT TTTTTTT TTTTT TTTTS STTT TTSTTST TTTTT TTT TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTS SSTTTTT STTTT TTTTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTS

= = ----------------------------------- -

চটফটনিস

கு Ο 31: 2/N 36

வகுப்பு.49. ஒ. சிங்காரம்

-இடுதி இருப்பிதி தித்

வேண்டிய நாள்

=--

நாள்