பக்கம்:ஏ. கே. வேலனின் எழுத்துக்கள்.pdf/1

இப்பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.

ஏ. கே. வேலனின் எழுத்துக்கள் * காவியக் கம்பன் *இறைவன் சிரிக்கிறன் *கண்ணன் கருணை (கீதையின் சாரம்)