பக்கம்:சங்க இலக்கியத் தாவரங்கள்.pdf/481

இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது
 

அதிரல் (காட்டு மல்லிகை)
ஜாஸ்மினம் அங்கஸ்டிபோலியம்
(Jasminum angustifolium,vahl.)

அதிரல் கொடி முல்லைக் குடும்பத்தைச் சார்ந்தது. இது மல்லிகை இனத்துள் அடங்கும்.

சங்க இலக்கியப் பெயர் : அதிரல்
சங்க இலக்கியத்தில் வேறு பெயர்கள் : குளவி, மௌவல்., மல்லிகை, மல்லிகா.
பிற்கால இலக்கியப் பெயர் : மல்லிகை, புனலிப்பூ
உலக வழக்குப் பெயர் : காட்டு மல்லிகை, மோசி மல்விகை
தாவரப் பெயர் : ஜாஸ்மினம் அங்கஸ்டிபோலியம்
(Jasminum angustifolium,vahl.)
ஆங்கிலப் பெயர் : ஜாஸ்மின் (Jasmin)

அதிரல் இலக்கியம்

சங்க இலக்கியங்கள் அதிரல் கொடியை மௌவல், குளவி, மல்லிகை முதலியவற்றினின்றும் வேறுபடுத்தியே கூறுகின்றன.

“செருந்தி அதிரல் -குறிஞ். 75
“அதிரல் பூத்த ஆடுகொடிப் படாஅர்
-முல்லைப். 51-52


என்ற இவ்வடிகளில் வரும் அதிரல் என்பதற்கு ஆசிரியர் நச்சினார்க்கினியர் புனலிப்பூ என்று உரை கூறியுள்ளார். எனினும்,

 

73-30