பக்கம்:தமிழர் தோற்றமும் பரவலும்.pdf/4

இப்பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.
நூல் விவரப்பட்டியல்
நூலின் பெயர் : தமிழர் தோற்றமும் பரவலும்
பொருள் : வரலாறு
ஆசிரியர் பெயர் : புலவர் கா. கோவிந்தன்
வெளியீட்டெண் : 1909
பதிப்பாண்டு : 1:1991; 2:1994; 3:1999
பதிப்பாளர் : சை.சி.கழகம்
உரிமை : ஆசிரியர்
மொழி : தமிழ்
நூலின் அளவு : கிரெளன்
தாள் : 11.6 கி.கி.
கட்டமைப்பு : தாள்கட்டு
அச்சு எழுத்து : 11 புள்ளி
மொத்தப் பக்கங்கள் : 12+175
விலை : ரூ. 40.00
லேசர் : சூர்யா ஒளிஅச்சு, 4744185
அச்சிட்டோர் : அன்பு அச்சகம், சென்னை - 10.