பக்கம்:திருக்குறள் மெய்ப்பொருளுரை 1.pdf/289

இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

உ௮ரு


(Upload an image to replace this placeholder.)