பக்கம்:திருக்குறள் மெய்ப்பொருளுரை 1.pdf/3

இப்பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.
பெருஞ்சித்திரனார்
திருக்குறள் மெய்ப்பொருளுரை
(உரைச் சுருக்கம்)


PERUNCHITHIRANAR'S
THIRUKKURAL
A PHILOSOPHICAL BRIEF COMMENTARY.

(FIRST PART)


முதற்பகுதி

பொது முன்னுரை


வெளியீடு

தென்மொழி பதிப்பகம்,
பாவலரேறு தமிழ்க்களம்,
1, வடக்குப்பட்டுச் சாலை,
மேடவாக்கம், சென்னை - 601 302.
தொலைபேசி : 044 - 22771231