பக்கம்:லெனின் கவிதாஞ்சலி.pdf/37

இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

இரவி 4K5ல தோற்று tெ sarறன் இருட்டு நிறந் தனை மிஞ்சும் கரு 623டி கொடு சினம் தெழு - ரப் காஷமிழ் வா..!! கான்னும் பின் குருதி 63Ariபே கல் செந்தழலைக் கொப்புளித்துக் குழு றிடுவாய்! பெருகிவரும் தீப்பிழம்பில் தொந்தி பெருத்திருக்கும் அயல்நாயகம் காப்பர்களும் லேகட்டும் வெடிக்கட்டும்! கொள்ளையர்கள் வயிறarrம் வெறுபக கட்டுக் கொதிக்கட்டும்! வேட்டையில் கிடைத்திட்ட யளகளின் தந்தங்கள்

  • '. 14. யைப்போல் அவர் கயிற் {தில்,

இருதயத்தில் பாயட்சம்! நான் சிந்தும் குருதியொம் நாளை வருபவர்கள் தான்வாழச் சிந்தட்டும் ! தகிக்கின்ற சூரியன்போல் (பகம் வெந்து, ஆழ்வாங்க மூவா 135வனே! விரைவில் வா! 4.! ைக முடித்து, நீதிபீனப் 187லித், து எ ரைக் காக்க என் ன (முகில் வந்து விட்டான்! அ Ir42! வரும் வேளையிலே நான்மொழிந்த சாபத்தை மறக்காதே! என்னருமை நைல்நதியே, 2றக்காதே! இறக்யன்றுள், இறக்கின்றேன், என்னருகை ககநல்நதியே!