பக்கம்:லெனின் கவிதாஞ்சலி.pdf/55

இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

சக்கரத்த அச்சாணி தற்சுழன்று வந்ததுவே. அக் கிலம்--- 4:1ன் பாடு 1பிகமலிந்த முதலாளித் துவம் அதுவோ தி கண்டுகண்ட பெருமள்ளல் பன் தியொன்றின் தேகமெலாம் முட்களைப் போல், துப்பாக்கிக் கத்துகளைச் சிகர்க்கவைத்துக் காட்சி யளித்ததுகாண். ஒகிட்டுவிட்டுத் தெரிகின்ற கலங்க ரையின் விளக்கம்போல் வட்டமிட்டு. ஐரேசுப் AT {மண் எனில் கம் யூனிசமோர் அல் கைகக்காத் திரிந்து வந்த அந்நாளில்- சிம்பர்ஸ்க்காம் தலமானில் லெனின்என் னும் ஒரு பையன் தான் பிறந்தான். எனக்குத் தெரியும் ஒரு தொழிலாளி- எழுத்தறிவைத் தனக்குத்தான் கற்றறியாத் தற்குறிதான்; என்றாலும் லெனரினவர்தம், பேச்சொன்றைக் கேட்டிருந்தான், அதனாலே 52