பக்கம்:லெனின் கவிதாஞ்சலி.pdf/85

இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

{ச ய்தித்தாள் அதாகில் வடிகட்டித் தாளிக்கும் செய்தி களால் உன்மைத் தகவல்களைச் சேகரிக்க முடிந்திடுமோ? இக்கணயே சி ைறவிர்த்து 39xழுடன் அங்கு செல் விமானமொன் று இருந்திட்டால் -? தாயகத்தே போர் புரியும் தொழிலாளர் தம்மருகே. பாய்ந்தோடிச் சென்றே நான் பக்கத் துணையிருந்தால் - ? என்றவொரு வேட்கையினால் ஏங்கித் தவித் திருந்தார். ஒருமட்டும் கட்சியிட்ட ஆணையின்மேல் தலைவர் லெனின் ரயில்வண்டி 'தனிலேறிப் புறப்பட்டார். கொலைகாரன் கெய்லருக்கு, 25 ஜெர்மன் கூட்ஸ் ரயில் வண்டியதில் தன் தாய் தனக்கும் வேட்டு வைக்கும் குண்டொன்று செல்கிறது எனக்கண்டு கொண்டிருந்தால் -- !... இறுகபாழுதே நீடிக்கும் திரிப்பினிலே பெத்ரோகிராட் பிரஜையெலரம் குதூகலித்துப் பேருவகை கொண்டிருந்தார். அப்போதே, சதிபுரியும்