படிமம்:அசோகனுடைய சாஸனங்கள்.pdf

அட்டவணைப் பக்கத்துடன் இணை
பக்கம் இற்கு செல்க
அடுத்தப் பக்கம் →
அடுத்தப் பக்கம் →
அடுத்தப் பக்கம் →

மூலக்கோப்பு(727 × 1,064 pixels, file size: 62.3 MB, MIME type: application/pdf, 203 பக்கங்கள்)

Wikimedia Commons-ல் இருக்கும் இக்கோப்பை மற்ற திட்டங்களிலும் பயன்படுத்தப்படலாம். இதனைப் கோப்பின் விவரப்பக்கம் பற்றிய விவரங்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

சுருக்கம்

அசோகனுடைய சாஸனங்கள்  s:ta:Index:அசோகனுடைய சாஸனங்கள்.pdf  (Wikidata search (Cirrus search) Wikidata query (SPARQL)  Create new Wikidata item based on this file)
மொழிபெயர்ப்பாளர்
ஆர். ராமய்யர்    wikidata:Q105083821 s:ta:ஆசிரியர்:ஆர். ராமய்யர்
 
மாற்று பெயர்கள்
R. ராமய்யர்
விளக்கம் வரலாற்றாசிரியர்
அதிகாரக் கட்டுப்பாடு
translator QS:P655,Q105083821
image of artwork listed in title parameter on this page
தலைப்பு
அசோகனுடைய சாஸனங்கள்
வெளியீட்டாளர்
ஸி. குமாரசாமி நாயுடு ஸன்ஸ் (சென்னை)
விளக்கம்

Source: <a href="http://www.tamildigitallibrary.in" rel="nofollow">Tamil Digital Library</a>
Book ID: <a href="http://www.tamildigitallibrary.in/book-detail.php?id=jZY9lup2kZl6TuXGlZQdjZY7kuty" rel="nofollow">jZY9lup2kZl6TuXGlZQdjZY7kuty</a>

மொழி தமிழ்
வெளியிடப்பட்ட நாள் 1925
publication_date QS:P577,+1925-00-00T00:00:00Z/9
மூலம் Internet Archive identifier: dli.jZY9lup2kZl6TuXGlZQdjZY7kuty.TVA_BOK_0000111
This file is in PDF format.

Portable Document Format (PDF) is a file format created by Adobe Systems for document exchange. PDF is used for representing two-dimensional documents in a manner independent of the application software, hardware, and operating system. Each PDF file encapsulates a complete description of a fixed-layout 2D document that includes the text, fonts, images, and 2D vector graphics which compose the documents.

The best way to view PDF files is locally using a reader.
Several free readers for every system are available at pdfreaders.org.

அனுமதி

This image is in the public domain because it is a mere mechanical scan or photocopy of a public domain original, or – from the available evidence – is so similar to such a scan or photocopy that no copyright protection can be expected to arise. The original itself is in the public domain for the following reason:
Public domain

This work is in the public domain in its country of origin and other countries and areas where the copyright term is the author's life plus 70 years or fewer.


You must also include a United States public domain tag to indicate why this work is in the public domain in the United States. Note that a few countries have copyright terms longer than 70 years: Mexico has 100 years, Jamaica has 95 years, Colombia has 80 years, and Guatemala and Samoa have 75 years. This image may not be in the public domain in these countries, which moreover do not implement the rule of the shorter term. Honduras has a general copyright term of 75 years, but it does implement the rule of the shorter term. Copyright may extend on works created by French who died for France in World War II (more information), Russians who served in the Eastern Front of World War II (known as the Great Patriotic War in Russia) and posthumously rehabilitated victims of Soviet repressions (more information).


This tag is designed for use where there may be a need to assert that any enhancements (eg brightness, contrast, colour-matching, sharpening) are in themselves insufficiently creative to generate a new copyright. It can be used where it is unknown whether any enhancements have been made, as well as when the enhancements are clear but insufficient. For known raw unenhanced scans you can use an appropriate {{PD-old}} tag instead. For usage, see Commons:When to use the PD-scan tag.


Note: This tag applies to scans and photocopies only. For photographs of public domain originals taken from afar, {{PD-Art}} may be applicable. See Commons:When to use the PD-Art tag.
Public domain
This work is in the public domain in the United States because it was published (or registered with the U.S. Copyright Office) before January 1, 1928.

Public domain works must be out of copyright in both the United States and in the source country of the work in order to be hosted on the Commons. If the work is not a U.S. work, the file must have an additional copyright tag indicating the copyright status in the source country.
Note: This tag should not be used for sound recordings.PD-1923Public domain in the United States//commons.wikimedia.org/wiki/File:%E0%AE%85%E0%AE%9A%E0%AF%8B%E0%AE%95%E0%AE%A9%E0%AF%81%E0%AE%9F%E0%AF%88%E0%AE%AF_%E0%AE%9A%E0%AE%BE%E0%AE%B8%E0%AE%A9%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D.pdf

Captions

Add a one-line explanation of what this file represents

Items portrayed in this file

depicts ஆங்கிலம்

கோப்பின் வரலாறு

குறித்த நேரத்தில் இருந்த படிமத்தைப் பார்க்க அந்நேரத்தின் மீது சொடுக்கவும்.

நாள்/நேரம்நகம் அளவு சிறுபடம்அளவுகள்பயனர்கருத்து
தற்போதைய06:42, 27 சனவரி 202106:42, 27 சனவரி 2021 -ல் இருந்த பதிப்பின் சிறு தோற்றம்727 × 1,064, 203 பக்கங்கள் (62.3 MB)BalajijagadeshImportation from Internet Archive via IA-upload
100  க்கும் மேற்பட்ட பக்கத்தின்  இணைப்பு  இந்த கோப்பிற்கு உள்ளது.

கீழ்கண்ட பட்டியல் காட்டுவது, முதல் 100 பக்க இணைப்புகளை பக்கம், இந்த கோப்பிற்கு மட்டும். ஒரு முழு பட்டியல் உள்ளது.

இந்த கோப்பிற்கான அதிக இணைப்புகளை பார்.

மேல் நிலைத் தரவு

"https://ta.wikisource.org/wiki/படிமம்:அசோகனுடைய_சாஸனங்கள்.pdf" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது