அட்டவணை:புதிய பாதை 1948.pdf

தலைப்பு புதிய பாதை 1948
ஆசிரியர் இரா. நெடுஞ்செழியன்
மூலவடிவம் pdf
மெய்ப்புநிலை மூல நூலுக்கு எழுத்துணரி உரை தேவைப்படுகிறது
ஒருங்கிணைவு அட்டவணை ஒருங்கிணைவு செய்யப்படவில்லை அல்லது சரிப்பார்க்கப்படவில்லை
"https://ta.wikisource.org/w/index.php?title=அட்டவணை:புதிய_பாதை_1948.pdf&oldid=1633635" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது