ஆசிரியர்:சரோஜா ராமமூர்த்தி/நூற்பட்டியல்

மெய்ப்புப் பார்க்கப்பட்ட எழுத்துருவ மின்னூல்கள்


  1. இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
  1. அவள் விழித்திருந்தாள் (93 பக்கங்கள், )
  2. இருளும் ஒளியும் (184 பக்கங்கள், )
  3. சிறுகதைகள் (சரோஜா ராமமூர்த்தி) (590 பக்கங்கள், )
  4. நவராத்திரிப் பரிசு (172 பக்கங்கள், )
  5. பனித்துளி (219 பக்கங்கள், )
  6. முத்துச் சிப்பி (298 பக்கங்கள், )