ஆசிரியர்:சோழன் நல்லுருத்திரன்

சோழன் நல்லுருத்திரன்
சோழன் நல்லுருத்திரன் சங்ககாலப் புலவர்களில் ஒருவர். இவரது பாடலாகப் புறநானூறு 190 எண்ணுள்ள ஒரே ஒரு பாடல் மட்டும் சங்கநூல் தொகுப்பில் இடம் பெற்றுள்ளது.

படைப்புகள்

தொகு