ஆசிரியர்:ஜலகண்டபுரம் ப. கண்ணன்/நூற்பட்டியல்

மெய்ப்புப் பார்க்கப்பட்ட எழுத்துருவ மின்னூல்கள்


 1. இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக


 1. காதல் மனம் (69 பக்கங்கள், )
 2. குன்றுடையான் (கதையும்பாடலும்) (47 பக்கங்கள், )
 3. குறள்நெறி இசையமுது-1 (57 பக்கங்கள், )
 4. குறள்நெறி இசையமுது-2 (63 பக்கங்கள், )
 5. கொங்கு வள நாட்டு வரலாற்று நாடகம் (105 பக்கங்கள், )
 6. சிந்தனைச் சித்திரம் (82 பக்கங்கள், )
 7. நந்திவர்மன் (202 பக்கங்கள், )
 8. பகுத்தறிவு (1951) (153 பக்கங்கள், )
 9. பகுத்தறிவு (1956) (238 பக்கங்கள், )
 10. பட்டவராயன் (10 பக்கங்கள், )
 11. பதினாறும் பெறுக (47 பக்கங்கள், )
 12. மின்னொளி (43 பக்கங்கள், )