ஆசிரியர்:நா. வானமாமலை/நூற்பட்டியல்

மெய்ப்புப் பார்க்கப்பட்ட எழுத்துருவ மின்னூல்கள்


 1. இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 1. Studies in Tamil folk literature (174 பக்கங்கள், )
 2. இந்திய நாத்திகமும் மார்க்சீயத் தத்துவமும் (50 பக்கங்கள், )
 3. இலக்கியத்தில் உள்ளடக்கமும் உருவமும் (121 பக்கங்கள், )
 4. உயிரின் தோற்றம் (102 பக்கங்கள், )
 5. உரைநடை வளர்ச்சி (66 பக்கங்கள், )
 6. ஐவர் ராசாக்கள் கதை (249 பக்கங்கள், )
 7. கட்டபொம்மு கூத்து (79 பக்கங்கள், )
 8. காத்தவராயன் கதைப்பாடல் (68 பக்கங்கள், )
 9. கான்சாகிபு சண்டை (123 பக்கங்கள், )
 10. தமிழர் நாட்டுப் பாடல்கள் (567 பக்கங்கள், )
 11. தமிழர் பண்பாடும் தத்துவமும் (274 பக்கங்கள், )
 12. தமிழர் வரலாறும் பண்பாடும் (152 பக்கங்கள், )
 13. தமிழ்நாட்டில் சாதி சமத்துவப் போராட்டம் (58 பக்கங்கள், )
 14. தமிழ்நாட்டுப் பாமரர் பாடல்கள் (159 பக்கங்கள், )
 15. பழங்கதைகளும், பழமொழிகளும் (168 பக்கங்கள், )
 16. புதுக்கவிதை முற்போக்கும் பிற்போக்கும் (106 பக்கங்கள், )
 17. மக்களும் மரபுகளும் (196 பக்கங்கள், )
 18. மார்க்சீய அழகியல் (85 பக்கங்கள், )
 19. மார்க்சீய சமூக இயல் கொள்கை (128 பக்கங்கள், )
 20. முத்துப்பட்டன் கதை (61 பக்கங்கள், )
 21. வ. உ. .சி. முற்போக்கு இயக்கங்களின் முன்னோடி (54 பக்கங்கள், )
 22. வீரபாண்டியக் கட்டபொம்மு கதைப் பாடல் (214 பக்கங்கள், )