முதன்மை பட்டியைத் திறக்கவும்

விக்கிமூலம் β

ஆசிரியர்:புலவர் கா. கோவிந்தன்

கா. கோவிந்தன்
(1915–1991)
புலவர் கா. கோவிந்தன் ஒரு தமிழக அரசியல்வாதி மற்றும் எழுத்தாளர். தமிழ்நாடு சட்டமன்ற அவைத்தலைவராக இருமுறையும் துணைத்தலைவராக ஒருமுறையும் பணியாற்றியவர்.

படைப்புகள்தொகு