ஆசிரியர்:பேராசிரியர் ஆ. கார்மேகக் கோனார்/நூற்பட்டியல்

மெய்ப்புப் பார்க்கப்பட்ட எழுத்துருவ மின்னூல்கள்

 1. ஆபுத்திரன் அல்லது புண்ணியராஜன்
  இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 1. அறிவுநூல் திரட்டு-1 (117 பக்கங்கள், )
 2. அறிவுநூல் திரட்டு-2 (166 பக்கங்கள், )
 3. ஆபுத்திரன் அல்லது புண்ணியராஜன் (31 பக்கங்கள், )
 4. இதிகாசக் கதாவாசகம்-1 (72 பக்கங்கள், )
 5. இதிகாசக் கதாவாசகம்-2 (137 பக்கங்கள், )
 6. ஐங்குறு நூற்றுச் சொற்பொழிவுகள் (37 பக்கங்கள், )
 7. கண்ணகி தேவி (88 பக்கங்கள், )
 8. கார்மேகக் கோனார் கட்டுரைகள் (36 பக்கங்கள், )
 9. கார்மேகக் கோனார் கவிதைகள் (14 பக்கங்கள், )
 10. செந்தமிழ் இலக்கியத்திரட்டு-1 (161 பக்கங்கள், )
 11. தமிழ்ச்சங்க வரலாறு (இதழ்) (10 பக்கங்கள், )
 12. நல்லிசைப் புலவர்கள் (194 பக்கங்கள், )
 13. பாலபோத இலக்கணம்-1 (55 பக்கங்கள், )