ஆசிரியர்:பேராசிரியர் ந. சுப்புரெட்டியார்

ந. சுப்புரெட்டியார்
ந. சுப்புரெட்டியார் ஒரு தமிழ் எழுத்தாளராவார். இவருடைய படைப்புகளை தமிழக அரசு நாட்டுடைமையாக்கியுள்ளது.

படைப்புகள் தொகு

  1.   -   -   தந்தை பெரியார் சிந்தனைகள்
  2.   -   -   அம்புலிப் பயணம்
  3.   -   -   கலிங்கத்துப்பரணி ஆராய்ச்சி
  4.   -   -   வைணவமும் தமிழும்
  5.   -   -   வேமனர்
  6. வைணவ புராணங்கள் (படியெடுக்கும் திட்டம்)
  7. கல்வி உளவியல் கோட்பாடுகள் (படியெடுக்கும் திட்டம்)
  8. அறிவியல் நோக்கில் இலக்கியம், சமயம், தத்துவம் (படியெடுக்கும் திட்டம்)
  9. அணுவின் ஆக்கம் (படியெடுக்கும் திட்டம்)

மொழிபெயர்ப்புகள் தொகு

  1. மானிட உடல் (படியெடுக்கும் திட்டம்)
 
இந்த எழுத்தாளரின் அனைத்து எழுத்துப் படைப்புகளும் பொது கள உரிமத்தில் உள்ளது. ஏனென்றால் தமிழ்நாடு அரசால் இவரது பணிகள் நாட்டுடைமை ஆக்கப்பட்டு பொது கள உரிமத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. புத்தகங்களை நாட்டுடைமை ஆக்குவதற்கு தமிழக அரசு காப்புரிமைகளைப் பெற தகுந்த நடைமுறைகளைப் பின்பற்றி, பின்பு பொது மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு நாட்டுடைமை என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. உலகில் உள்ள அனைவரும் தடையின்றி பணிகளை பயன்படுத்திக்கொள்வதற்கு பொது கள உரிமம் தேவைப்படுகிறது. தமிழ்நாடு அரசால் நாட்டுடைமை செய்யப்பட்ட நூல்கள் அனைத்தும் (CC0 1.0) உலகளளாவிய பொதுப் பயன்பாட்டு உரிமத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.