ஆசிரியர்:பேராசிரியர் ந. சுப்புரெட்டியார்

ந. சுப்புரெட்டியார்
ந. சுப்புரெட்டியார் ஒரு தமிழ் எழுத்தாளராவார். இவருடைய படைப்புகளை தமிழக அரசு நாட்டுடைமையாக்கியுள்ளது.

படைப்புகள்தொகு

  1.   -   -   தந்தை பெரியார் சிந்தனைகள்
  2.   -   -   அம்புலிப் பயணம்
  3.   -   -   கலிங்கத்துப்பரணி ஆராய்ச்சி
  4.   -   -  வைணமும் தமிழும்
  5.   -   -  திருவாசகத்தேன்
  6.   -   -   வேமனர்
  7.   -   -   வைணவ புராணங்கள்
  8.   -   -   கல்வி உளவியல் கோட்பாடுகள்
  9.   -   -   அறிவியல் நோக்கில் இலக்கியம், சமயம், தத்துவம்
  10.   -   -   அணுவின் ஆக்கம்