ஆசிரியர்:ஶ்ரீவாதிராஜர்

ஶ்ரீவாதிராஜர்
(1481–1601)
மத்வ குருமார் வரிசையில் இரண்டாவது குரு

படைப்புகள்

தொகு


 

ஐக்கிய அமெரிக்காவிலும், பதிப்புரிமைக்கு உட்படக் கூடியக் காலம் ஆசிரியரின் வாழ் நாளுக்குப் பின் 100 ஆண்டுகளுக்கு மேற்படாதவாறுள்ள நாடுகளிலும், இப்படைப்பின் பதிப்புரிமைக் காலம் கடந்து விட்டதால் இப்படைப்பு பொது உரிமைப் பரப்பிலுள்ளது.

 
"https://ta.wikisource.org/w/index.php?title=ஆசிரியர்:ஶ்ரீவாதிராஜர்&oldid=1321749" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது