திரைக்கவி திலகம் அ. மருதகாசி பாடல்கள்/அட்டவணை

அட்டவணை

உழவும் தொழிலும் சின்னச் சின்ன
60
பக்கம் செல்லக் கிளியே
58
ஆடுற மாட்டை
40
நீல வண்ண
45
ஏர் முனைக்கு நேர்
28
நீ சிரிச்சா
52
ஒற்றுமையின்
32
தந்தை யாரோ
65
கண்ணைக் கவரும்
36-37
தாயாக்கி வச்ச
61
கிழக்கு வெளுக்கவே
41-42
பச்சை பசுங்கிளியே
67-68
கொத்துமல்லி பூ பூக்க
33
முத்துப் போலே
49
நாம் பொறந்த
34-35
முத்தே பவளமே
53-54
தக்தின தீன் தின
38-39
வாடா மல்லிகையே
65
தை பொறந்தா
30
விண்ணில் நான்
46
பொன்னு விளையிற
29
காதல்
விவசாயி விவசாயி
31
அன்பே அமுதே
112
தாலாட்டு அற்புதக் காட்சி
149
அரும்புதிர
55-56
அருவிக் கரை
153
ஆசைக்கிளியே
71
ஆயிரம் கண்
77
எஜமான் பெற்ற
57
ஆடாத மனமும்
93-94
எல்லோரும் உன்னை
59
ஆசை அன்பு
114
கண்ணுக்கு நீ யொரு
62
ஆலமரத்துக் கிளி
150-151
குழந்தையும் தெய்வமும்
48
ஆடும் மயிலே
165
கோமள செழுந்
69-70
உலவும் தென்றல்
82
சங்கத் தமிழ்
63-64
உன் முகம்தான்
134
சின்ன பாப்பா
47
உறவும் உண்டு
154-155
சின்ன அரும்பு
50-51
உன்னைக் காண
167
ஊருக்கும் தெரியாது
160
என்னை விட்டு
95-96
தேன் சுவை
183
என் வாழ்வில்
115
தேன் சொட்டச்
177-178
எத்தனை எத்தனை
164
தொடாதே மாமா
87-88
எந்நாளும் வாழ்விலே
176
பச்சைக் கிளி
100
ஒடுகிற தண்ணி
130-131
படிக்க
103-104
கண் வழி புகுந்து
83
பக்கத்திலே கன்னி
111
கம கம வென
127
பட்டு
170-171
கண்களால்
147-148
பனியிருக்கும்
174-175
கண்ணாலே நான்
161
பார்த்தாலும்
136-137
கள்ள மலர்
166
பார்க்க பார்க்க
141-142
கண்ணாளன்
179-180
பார்த்தேன் பார்க்காத
181
காவியமா நெஞ்சின்
79-80
பிள்ளைக் கனி
128-129
காவேரிதான்
118-119
பொங்கும் அழகு
122
காயிலே இனிப்ப
134-135
பொங்கி வரும்
158
கொடுத்துப் பார்
89-90
மழை முத்து
105-106
கோடி கோடி
90
மல்லிகை
145-146
சந்திரனைக் காணாமல்
138
மனதில்
168-169
சங்கம் முழங்கி
152
மாசிலா உண்மை
86
சித்தாடைக்
101-102
மியாவ் மியாவ்
113
சித்தாடை
107-108
முல்லை மலர் மேலே
76
சிரிக்கத்
125-126
மூங்கில் மரக்
120-121
சிரிச்சா போதும்
157
யாருக்கு யார்
132
சீருலாவும் இன்ப
123
வசந்த முல்லை
75
சும்மா சும்மா
143-144
வண்ணத் தமிழ்
78
செந்தமிழ்
139-140
வண்டி
84-85
சொட்டு
97-98
வண்டு ஆடாத
133
நினைந்து நினைந்து
172
வருவேன் நான்
173
நேரம் வந்தாச்சு
116-117
வாராய் நீ வாராய்
81
தாவி வரும்
182
வான் மழை
183-184
தென்றல்
91-92
வீசிய புயலென்னும்
163
தேவியின்
109-110
வெற்றி கொள்ளும்
159
தேன் கூடு நல்ல
156
சமூகம்
அறிவுக்கு விருந்தாகும்
205
பாடுபட்டுத்
241-242
அறிவிருக்கும்
206
புதிய வாழ்வு
243
அறிவிருந்தும்
229
பொல்லாத
221-222
அழகான
249-250
மந்தரையின்
197-198
ஆசையைக்
216
மதியாதார்
201
ஆனந்தமாய்
218-219
மண்ணிலே பொன்
204
இன்னொருவர்
191
வணக்கம் வணக்கம்
227
இதுதான்
207-208
வாழ்வு உயர
220
இருந்தும் இல்லாத
225
வாழ்க நமது
246-247
உள்ளொன்று
213
விந்தையிலும்
217
உருளும் பணம்
214-215
விளக்கினை பழம்
248
எல்லாம் திரை
209
வெள்ளி பணத்துக்கும்
234
எளியோர்க்கு
212
ஜரிகை பட்டு
232-233
எங்குமே சுத்துவோம்
228
ஜிங்காலே ஜிங்காலே
224
ஒயிங்கு
192-193
கண்ணை
199-200
தத்துவம்
கண்ணைப்
244-245
அன்பினாலே
255
காட்டு மல்லி
194
அடிக்கிற கைதான்
258
காலணா
202-203
ஆத்திலே
256-257
கொஞ்சிக்
195-1 96
இன்பமோ
278-279
சத்தியம்
187-188
இறந்த கால
280
சமாதானமே
216
உபகாரம்
266
சாமி சாமி என்று
239-240
உம் சாவு
281-282
சுய நலம்
230-231
என்னைத்
263
சொன்னாலும்
215
எங்கே
276-277
நம்ம சரக்கு
211
ஏ மனிதா
270-271
நான் சொல்லும்
235-236
காசு பணம்
283
திரு விளக்கு
223
கொஞ்சும் மொழி
287
பாலுந்தேனும்
189-190
சமரசம் உலாவும்
254
பார்க்காத
237-238
சந்தேகம் தீராத
272
நகைச் சுவை
சத்தியமே லட்சியமாய்
284
அந்தி சாயிற நேரம்
295
நாம் ஆடுவதும்
268
அரே நம்பள்கி 303-304
நீயும் நானும் ஒன்று
273
ஆஹ்ஹ்ஹா 305-306
தூங்கையிலே 261-262 உய்.... ஆடிவரும் 307-308
பிளாட்பாரம் 259-260 கூஜா கூஜா 311-312
பிறப்பவர்கள்
267
சிரிப்பு...இதன் 291-292
பெண்ணெனும்
269
சின்ன மீனைப்
302
மனிதனெல்லாம் 264-265 சீனத்து 297-298
முதல் என்பது
253
சுண்டெலிக்கும்
293
யாருக்கு தீங்கு 274-275 பம் பம் பம்பம் 309-310
வலை வீசம்மா 285-286 லாபமா 300-301
வளையல் 294-296