பக்கம்:உயர்நிலைப் பள்ளி நூலகம்.pdf/5

இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

வார்ப்புரு:Largeஉள்ளுறை

1.தோற்றுவாய்

2.கட்டடமும் இருக்கைகளும்

3.நூலக நிதி

4.பள்ளிநூலகத் தலைவர்

5.நூல்களைப் பொறுக்கலும் வழங்கலும்

6.நூலக ஆட்சி

7.வளர்க நூலகம்

8.வகைப்படுத்தும் முறை

பக்கம்

1

9

|8

23

36

45

77

85