பக்கம்:திருக்குறள் மெய்ப்பொருளுரை 1.pdf/292

இப்பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.

திருக்குறள் மெய்ப்பொருளுரை - பெருஞ்சித்திரனார்

௨௮௮