பக்கம்:முத்துப்பாடல்கள்.pdf/13

இப்பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.முத்துப்பாடல்கள்.pdf7. மாமா வந்தார்எங்கள் மாமா வந்தார் ;
எனக்குக் காசு தந்தார்.
மிடுக்காய்க் கடைக்குச் சென்றேன் ;
மிட்டாய் வாங்கித் தின்றேன்.

எங்கள் அண்ணா வந்தார்
பலகை புத்தகம் தந்தார்
பள்ளிக் கூடம் போனேன் ;
நல்ல பையன் ஆனேன்.

7