பக்கம்:லெனின் கவிதாஞ்சலி.pdf/35

இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

வ3ை.34: வாய்ச் சரக்கெல்லாம் குவிந்திருக்கும் மலை நடுவே வதிவர்கள் பெருங்ககூட்டம்' 5வழுக்கைத் தலைபடைத்த மிருக 'மெனும் முதலாளி இவ றுங் கணக்கைப் பார்த்து விட்டு கெளுக்க 19 !"என் த கல்லுகின்றான். 4: வேயில்லை! என, நிலையில் சுருக்கமுடன் போர்டெழுதித் தொங்க விட்டு விடுகின்றான்.

    • is {பாய்த்த Y. கும்

இனியபல் மிட்டாய்கள் தடd க் கத்துப் போய்க் குப்பைத் தொட்டிகளில் புதையுண்ணும். கிடங்குகளில் தா யங், கஸ் கெட்டழிந்து பூஞ்சைபற் றி முடங்கிக் கிடந்திடுமாம். எலிய சேல்: உணவுமண்டிக் கடடின் னல் ஜன்னல்கள்: க் கடந்தாங்கே, வேலையற்றோர் ஈ இடதலாம்ந்து, பயிலர்ந்து நாதியற்றுச் செல்கின்றார். சேரிகளில், குடிசை களில், திசுக்கள் சிணுங்கியழும் பேரொலியை கஞ்சியொரு பேச்சு மொறுமொறுக்கும்:

    • வாராய் அதிவிரைவில்!

வாழ்வுக்கு வழிகாட்டும், ஆறப் பழி துடைக்கும் அண்ணலே நீ வந்திடுவாய் 32