வார்ப்புரு:Left margin

Template documentation[view] [edit] [history] [purge]


Usage தொகு

This template formats text with an indented left margin; that is, an indent that applies to all lines.

Usage
{{Left margin|size of margin|text}}
Example
{{Left margin|2em|{{lorem ipsum}}}}

produces:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Alternative usage தொகு

You can avoid to pass the text content as parameter 2, using the template as a "div begin", then closing the template with a tag </div> at the end of the text.

Example
{{Left margin|2em}}{{lorem ipsum}}</div>

produces:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
"https://ta.wikisource.org/w/index.php?title=வார்ப்புரு:Left_margin&oldid=1491558" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது