ஆசிரியர்:ஆர். ராமசந்திர சாஸ்திரியார்

ஆர். ராமசந்திர சாஸ்திரியார்

படைப்புகள்

தொகு


 

இந்த ஆசிரியரின் சில அல்லது அனைத்து படைப்புகளும் ஐக்கிய அமெரிக்க நாட்டில் பொது உரிமைப் பரப்பில் உள்ளது. ஏனெனில் இவை சனவரி 1, 1929க்கு முன் பிரசுரம் செய்யப்பட்டது. இவை ஐக்கிய அமெரிக்க நாட்டிற்கு வெளியே பதிப்புரிமை பெற்றதாக இருக்கலாம். (உதவி:பொது உரிமைப் பரப்பைப் பார்க்கவும்). However, works published before 1929 may be in the public domain in countries where they would ordinarily be copyrighted (due to the term of 70 years [or less] after the author's death having not yet expired) but whose legislature has waived copyright by accepting the rule of the shorter term.