ஆசிரியர்:குழந்தைக் கவிஞர் அழ. வள்ளியப்பா

அழ. வள்ளியப்பா
(1922–1989)
அழ. வள்ளியப்பா குழந்தை இலக்கியங்கள் படைத்த மிக முக்கியமான கவிஞர். 2,000 க்கும் மேலான குழந்தைகளுக்கான பாடல்கள் எழுதியுள்ளார்.

படைப்புகள்தொகு