ஆசிரியர்:புலவர் த. கோவேந்தன்

த. கோவேந்தன்
(1932—)

படைப்புகள்தொகு

 1.   -   -   ஏட்டில் இல்லாத மகாபாரதக் கதைகள்
 2.   -   -   பேசும் ஓவியங்கள்
 3.   -   -   அமிழ்தின் ஊற்று
 4.   -   -   பாரதிதாசன் தாலாட்டுகள்
 5.   -   -   தாவோ - ஆண் பெண் அன்புறவு
 6.   -   -   வைகையும் வால்காவும்
 7.   -   -   விலங்குக் கதைகள்
 8.   -   -   பாப்பா முதல் பாட்டி வரை
 9.   -   -   சிரிக்க சிந்திக்க சிறுவர் கதைகள்
 10.   -   -   இரவீந்திரநாத தாகுர் எண்ணக் களஞ்சியம்
 11.   -   -   வெற்றிக்கு எட்டு வழிகள், 1998
 
இந்த எழுத்தாளரின் அனைத்து எழுத்துப் படைப்புகளும் பொது கள உரிமத்தில் உள்ளது. ஏனென்றால் தமிழக அரசால் இவரது பணிகள் நாட்டுடைமை ஆக்கப்பட்டு பொது கள உரிமத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. புத்தகங்களை நாட்டுடைமை ஆக்குவதற்கு தமிழக அரசு காப்புரிமைகளைப் பெற தகுந்த நடைமுறைகளைப் பின்பற்றி, பின்பு பொது மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு நாட்டுடைமை என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. உலகில் உள்ள அனைவரும் தடையின்றி பணிகளை பயன்படுத்திக்கொள்வதற்கு பொது கள உரிமம் தேவைப்படுகிறது. தமிழக அரசால் நாட்டுடைமை செய்யப்பட்ட நூல்கள் அனைத்தும் (CC0 1.0) உலகளளாவிய பொதுப் பயன்பாட்டு உரிமத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.