திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/46.சிற்றினஞ்சேராமை: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு

<BR>
:<B>மனந்தூயார்க் கெச்சநன் றாகு மினந்தூயார்க்கு </B> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <>மனம் தூயார்க்கு எச்சம் நன்று ஆகும் இனம் தூயார்க்கு<>
:<B>கில்லைநன் றாகா வினை (06)</B> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <>இல்லை நன்று ஆகா வினை.<>
<BR>
:இதன்பொருள்: மனம் தூயார்க்கு எச்சம் நன்றாகும்= மனம் தூயராயினார்க்கு மக்கட்பேறு நன்றாகும்;
17,107

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikisource.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/14543" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது