திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/46.சிற்றினஞ்சேராமை: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு

<BR>
:<B>மனநல நன்குடைய ராயினுஞ் சான்றோர்க் </B> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<> மன நலம் நன்கு உடையர் ஆயினும் சான்றோர்க்கு <>
:<B>கினநல மேமாப் புடைத்து (08) </B> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<> இன நலம் ஏமாப்பு உடைத்து. <>
<BR>
;இதன்பொருள்: மன நலம் நன்கு உடையராயினும்= மனநன்மையை முன்னை நல்வினையால் தாமே உடையராயினும்;
17,107

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikisource.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/14551" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது