பங்கேற்புக்கான விருதுகள்

என்னைப் பற்றி தொகு

M.S.ARUNKUMAR M.A.,B.Ed.,M.Phil.,Ph.D., RESOURCE PERSON , TAMIL VIRTUAL ACADEMY , CHENNAI - 25 , TAMIL NADU , INDIA. tamilarunkumar1985ATGMAIL

குறிப்புகள் தொகு

 1. [1]
 1. https://wsexport.wmflabs.org/
 1. https://ta.wikisource.org/s/8wyu
 2. https://ta.wikisource.org/s/8zrd
 3. https://ta.wikisource.org/s/8ybg
 4. https://ta.wikisource.org/s/91s6

new தொகு

 1. https://ta.wikisource.org/s/91sf
 2. https://ta.wikisource.org/s/8zts
 3. https://ta.wikisource.org/s/8ztt
 4. https://ta.wikisource.org/s/91w3
 5. https://ta.wikisource.org/s/925y
 6. https://ta.wikisource.org/s/93if
 7. https://ta.wikisource.org/s/925o
 8. https://ta.wikisource.org/s/8vss

* தொகு

https://ta.wikisource.org/s/1l9i ;https://ta.wikisource.org/s/9m9f ;https://ta.wikisource.org/s/9m7i ;https://ta.wikisource.org/s/9m79 ;https://ta.wikisource.org/s/9pyf ;https://ta.wikisource.org/s/9pyl ;https://ta.wikisource.org/s/9pyx ;https://ta.wikisource.org/s/9m7a ;https://ta.wikisource.org/s/9m77 ;https://ta.wikisource.org/s/9m75 ;https://ta.wikisource.org/s/9m6y ;https://ta.wikisource.org/s/9m6y ;https://ta.wikisource.org/s/9m6o ;https://ta.wikisource.org/s/9m6m ;https://ta.wikisource.org/s/9m6l ;https://ta.wikisource.org/s/9m6h ;https://ta.wikisource.org/s/9ltz ;https://ta.wikisource.org/s/9lu1 ;https://ta.wikisource.org/s/9a03 ;https://ta.wikisource.org/s/9ltr ;https://ta.wikisource.org/s/9ceh ;https://ta.wikisource.org/s/9cef ;https://ta.wikisource.org/s/1w4l ;


fabricater

கல்லுரிகளுக்கான பயிலரங்குகள் தொகு

 1. .https://ta.wikisource.org/s/9oba விக்கிமூலம்
 2. .https://ta.wikipedia.org/s/9aqq விக்கித்திட்டம்


https://ta.wikisource.org/s/8yj6 (விக்கிமூலம்_பயிலரங்குகள்)

சிறப்பு எழுத்து பகுதியில் சேர்க்க வேண்டியன தொகு

க்ஷி →

left margin ref

https://ta.wikisource.org/s/9itn

 1. சிங்காரவேலர், #ஏ.வி.பி. ஆசைத்தம்பி, #டி.கே. சீனுவாசன், #இராம அரங்கண்ணல், #அ. கிருஷ்ணமூர்த்தி, #அருதனக்குட்டி அடிகளார்

த.இ.க. தொகு

நிரல் / எழுத்து வடிவ நூல் / பட்டியல் / https://www.tamilvu.org/ta/library-libcontnt-273141

விக்கி மூலம் விடுபட்ட பக்கங்கள் (அருண்) தொகு

290/ --

wraper and print culture தொகு

  • from ----- yr

[2] / 8yna /

 1. https://ta.wikisource.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%AF%E0%AE%A9%E0%AE%B0%E0%AF%8D:TVA_ARUN/notes

274 a 273 364 367 360 357 356 355 354 352 350 348 125 + 246 249 250 284 298 394 402 430 467 123 124 125 476 474 245 244 243 242 241 237 238 236 235 234 233 232 230 20 22 23 168 214 215 216 217 218 219 220 221 223 224 225 226 227 228 229 231 232 408 61 62 205 206 207 201 202 203

 • 225

279 281 282 283 ,88 0.41 0.42// == பக்கம் பேச்சு:ச.pdf/ 147 119 159 198 197 175 120 282 277 49 415 359 29 541 9 755 717 807 544 56 57 527 170 774 12 ==

"https://ta.wikisource.org/w/index.php?title=பயனர்:TVA_ARUN&oldid=1497682" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது