ஆசிரியர்:கவிஞர் பெரியசாமித்தூரன்

ம. ப. பெரியசாமித்தூரன்
(1908–1987)
இவரின் நூல்கள் நாட்டுடைமையாக்கப்பட்டுள்ளன.

படைப்புகள்தொகு