பதிற்றுப்பத்து

இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக. இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக. இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக. இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக. இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக

ஆசிரியர்: பல்வேறு ஆசிரியர்கள்

மூலப்பதிப்பு: மதுரை தமிழ் இலக்கிய மின்தொகுப்புத் திட்டம்

விக்கி கட்டுரை: பதிற்றுப்பத்து

பதிற்றுப்பத்து மூலம்தொகு

"https://ta.wikisource.org/w/index.php?title=பதிற்றுப்பத்து&oldid=503780" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது