வார்ப்புரு:PotM

Featured article star - check.svg

இந்த மாதத்தின் மெய்ப்புப் பார்ப்பு புத்தகம்
திருக்குறள் மெய்ப்பொருளுரை 1
 (முதல் பதிப்பு: தி.பி.2028 கும்பம் 27(10மார்ச்சு1997))
ஆசிரியர் பாவலரேறு பெருஞ்சித்திரனார்.

சென்ற மாதம் நிறைவடைந்தது: ஆரியப்பார்ப்பனரின் அளவிறந்த கொட்டங்கள்
அடுத்த கூட்டு முயற்சி அடுத்த மாதம் தொடங்கவிருக்கிறது.

திருக்குறள் மெய்ப்பொருளுரை 1.pdf

Please test in preview before committing

Template documentation[view] [edit] [history] [purge]


Usage

To display add the text {{PotM}}

Used to populate {{Welcome}} template or where people would like to promote the proofread of the month.

  • POTMindex — name of the Index: file, without Index: & .djvu
  • POTMtitle — title of the work, no formatting
  • POTMauthor — author of the work
  • POTMyear — year of publication
  • lastindex — last completed Proofread, body of the index file, presumes Index: & .djvu
  • lasttitle — last completed Proofread, visible title of work

Notes

{{PotM/base
| POTMindex = 
| POTMtitle = 
| POTMauthor = 
| POTMyear = 
| lastindex=
| lasttitle=
| nextmonth = 
| option = 
}}

the first four parameters (POTM...) are all directly transferable to Template:Collaboration to update that file

"https://ta.wikisource.org/w/index.php?title=வார்ப்புரு:PotM&oldid=1254689" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது